Logo Wirtschaftskammern Österreichs
Impressum
WKO Online Ratgeber

Personenbetreuung

Jako domácí pečovatel/ka v Rakousku jste ve většině případů osobou samostatně výdělečnou činnou a jste povinen/povinna se v Rakousku jako domácí pečovatel/ka přihlásit. Stanete se tak automaticky členem Wirtschaftskammer (hospodářské komory), která zastupuje vaše zákonné zájmy.

Tento on-line rádce vám individuálně zodpoví některé z vašich dotazů a nabídne vám formuláře a kontaktní adresy.

Hodně úspěchů!

Offenlegung nach § 25 Mediengesetz / Impressum